Ιδιαίτερες γεύσεις

Φύκια DULSE

4,75

Ιδιαίτερες γεύσεις

Φύκια HIJIKI

8,75

Ιδιαίτερες γεύσεις

Φύκια kombu Ατλαντικού

6,10

Ιδιαίτερες γεύσεις

Φύκια NORI

Ιδιαίτερες γεύσεις

Φύκια NORI για σούσι

7,50

Ιδιαίτερες γεύσεις

Φύκια WAKAME

5,90