Γλυκαντικές ουσίες

Ζάχαρη Demerara (κρυσταλιζέ)

2,95

Γλυκαντικές ουσίες

Ζάχαρη Demerara (κρυσταλιζέ)

5,50

Γλυκαντικές ουσίες

Ζάχαρη Rapadura (sucanat)

3,95

Γλυκαντικές ουσίες

Ζάχαρη άχνη (για γλυκά)

2,30

Γλυκαντικές ουσίες

Ζάχαρη καρύδας

2,70

Γλυκαντικές ουσίες

Ζάχαρη καρύδας

2,75

Γλυκαντικές ουσίες

Ζάχαρη μελάσσας

Γλυκαντικές ουσίες

Μελάσσα Blackstrap

2,80

Γλυκαντικές ουσίες

Πετιμέζι σταφυλιού

5,90

Γλυκαντικές ουσίες

Σιρόπι αγάβης

6,80