Εξαντλημένο

Αλάτι και υποκατάστατα

Αλάτι ιμαλάια μαύρο

5,03
Εξαντλημένο

Αλάτι και υποκατάστατα

Αλάτι ιμαλάια χοντρό

2,47
Εξαντλημένο

Αλάτι και υποκατάστατα

Αλάτι ιμαλάια χοντρό (μύλος)

Εξαντλημένο

Αλάτι και υποκατάστατα

Αλάτι ιμαλάια ψιλό

9,03
Εξαντλημένο

Αλάτι και υποκατάστατα

Αλάτι ιμαλάια ψιλό (αλατιέρα)

5,65
Εξαντλημένο

Αλάτι και υποκατάστατα

Αλάτι ιμαλάια ψιλό (αλατιέρα)

2,94